We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Bijstand & vertegenwoordiging tijdens vergaderingen

Deminor NXT > Diensten > Governance > Bijstand & vertegenwoordiging tijdens vergaderingen

Vaak kunt u uzelf dankzij de statuten van de vennootschap laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, door iemand die eveneens (of net geen) aandeelhouder is. In dat laatste geval kan het interessant zijn om deminor NXT in te schakelen.

 

Onze bevoegdheid is niet enkel beperkt tot het uitoefenen van het stemrecht: we nemen ook het woord en stellen de nodige vragen op. Alvorens een vergadering van start gaat, helpen we u uw deelname voor te bereiden en voorzien we u van de nodige briefwisseling.

Vragen die u zich misschien stelt

Welke inzage- en vraagrechten heb ik als (minderheids)aandeelhouder?
Kan ik zelf een vergadering bijeenroepen en agendapunten toevoegen?
Op welke informatie heb ik als aandeelhouder of bestuurder recht?
Kan ik eisen dat mijn standpunt wordt opgenomen in de notulen?
Kan ik mij laten vertegenwoordigen op een aandeelhoudersvergadering of mijn adviseur meenemen?

De jaarlijkse algemene vergadering is een belangrijk moment voor aandeelhouders. Afgezien van het feit dat die exclusief bedoeld is om essentiële beslissingen voor de vennootschap te nemen (zoals een kapitaalverhoging, fusie, splitsing, vereffening of benoeming van bestuurders), is het één van de enige mogelijkheden voor (niet-actieve) aandeelhouders om een rechtstreekse dialoog te voeren met de leden van het bestuursorgaan.

Bovendien worden ze zo op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de activiteiten en van de cijfers van de onderneming.

Situaties waarin u zich mogelijk bevindt

U ontvangt geen (tijdige) uitnodigingen voor vergaderingen.
U ontvangt voorafgaand aan vergaderingen geen documenten.
Er zijn tekortkomingen bij het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening.
U ontvangt geen antwoorden op de vragen die u richt aan het bestuur.
U wordt als niet-actieve aandeelhouder of bestuurder onvoldoende betrokken of gehoord.
U wenst bepaalde punten op de agenda te plaatsen.

Plan van aanpak

Stap 1

We analyseren de nodige informatie en documentatie om de vergadering met kennis van zaken voor te bereiden en er eventueel aan deel te nemen.

Stap 2

We vragen indien nodig bijkomende documenten op, we voegen punten toe aan de agenda en we formuleren relevante vragen voor het bestuur.

Stap 3

We vertegenwoordigen u op de vergadering of zorgen ervoor dat u er volledig voorbereid aan kunt deelnemen.

Stap 4

We kijken erop toe dat de juiste besluitvormingsprocedures worden gevolgd en uw standpunten duidelijk worden genotuleerd.

Stap 5

We volgen de genomen beslissingen op en zien erop toe dat afspraken worden nageleefd.

Neem contact op

Aarzel niet om ons een bericht te sturen: wij luisteren graag naar uw vraag en doen ons uiterste best om die snel en uitgebreid te beantwoorden. U kunt er ook voor kiezen om persoonlijk langs te komen in Brussel, Gent of Antwerpen.