We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Privacy- & cookiebeleid


DeminorNXT is de handelsnaam van Deminor NV (hierna “Deminor”), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0540.666.617 en bij de BTW-administratie onder het nummer BE540.666.617.

De zetel van Deminor is gevestigd te Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel (België). Deminor beschikt ook over een vestiging te Amelia Earhartlaan 17, 9051 Gent (België).

Wij zetten ons in om de privacy van de aan ons verstrekte gegevens en de gegevens over bezoekers van onze Deminor website te waarborgen. Deminor is algemeen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die aan haar worden verstrekt.

Deze privacyverklaring is bedoeld om klanten, potentiële klanten en meer in het algemeen alle bezoekers van onze website te informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen, beschermen of anderszins verwerken. Er kunnen andere beleidsregels van toepassing zijn op het vlak van aanwerving en selectie, die afzonderlijk zullen worden meegedeeld.

Dit privacy-/cookiebeleid kan worden gewijzigd in het kader van nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. We raden u daarom aan ons privacy-/cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Deminor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?

De persoonlijke gegevens die wij verwerken, kunnen bestaan uit:

 • Basisgegevens, zoals uw naam, titel, functie, het bedrijf waarvoor u werkt, uw relatie tot een persoon;
 • Contactgegevens;
 • Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van facturen;
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het gebruikte apparaat type, IP-adres en user-agent;
 • Gegevens met betrekking tot uw deelname aan evenementen en interesses;
 • Persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor compliance doeleinden;
 • Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in het kader van het verlenen van diensten die speciale gegevenscategorieën kunnen omvatten;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons verstrekt.

Hoe verkrijgen wij uw persoonlijke gegevens?

We verkrijgen de persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, of wanneer u rechtstreeks contact met ons hebt (per e-mail, telefoon of brief);
 • Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat;
 • Wanneer wij onze technologische tools en diensten monitoren, waaronder bezoeken aan onze website en de e-mails die van en naar Deminor worden gestuurd;
 • Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals lokale adviseurs, tegenpartijen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Kadaster, commerciële databases of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

 • Om onze diensten en producten aan u of de organisatie waarvoor u werkt te leveren en te verbeteren (inclusief het auditen en controleren van het gebruik van deze diensten en producten);
 • Om onze relatie met u en onze klanten te onderhouden en te ontwikkelen;
 • Om onze activiteiten te controleren en te analyseren;
 • Om onze interne bedrijfsvoering te vergemakkelijken;
 • Om verzoeken, vragen of klachten die we van u ontvangen te verwerken en erop te reageren;
 • Om onze diensten en ondersteunende processen en systemen in gebruik te nemen en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan regelgevende en beleidsmatige vereisten;
 • Om diensten te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
 • Om met u te communiceren over onze diensten;
 • Om onze website aan te bieden en te verbeteren door statistieken over het gebruik van de website te genereren;
 • Om onze bedrijfsprocessen en -systemen te bewaken en te analyseren;
 • Om uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze vacatures of evenementen te behandelen;
 • Om een juridische claim en procedure tegen Deminor en haar personeel in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Om activiteiten uit te voeren in het kader van bedrijfsontwikkeling.

Het is mogelijk dat we deze dingen niet kunnen doen zonder uw persoonlijke gegevens.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als redelijkerwijs nodig is in functie van de omstandigheden. Persoonsgegevens die worden verstrekt in verband met het verlenen van onze juridische diensten worden bewaard in overeenstemming met het bewaringsbeleid van het kantoor, tenzij wij schriftelijk anders met u overeenkomen. Als u meer wilt weten over het bewaringsbeleid van het kantoor, kunt u contact opnemen met info@deminor.com.

Op welke basis gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

 • Om een contract te sluiten en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke en beleidsmatige vereisten;
 • Voor een legitiem belang (bijv. het beheren en administreren van de relatie met klanten en leveranciers);
 • Met uw toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit privacy-/cookiebeleid genoemde doeleinden te bereiken. Als u meer wilt weten over het bewaringsbeleid van het kantoor, kunt u contact opnemen met info@deminor.com. De bewaarperiode voor elke categorie persoonlijke gegevens is gebaseerd op wettelijke en beleidsmatige vereisten en het doel waarvoor de informatie wordt verzameld en gebruikt.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

In het kader van de levering van onze diensten kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens delen tussen onze kantoren in België voor de hierboven gespecificeerde doeleinden.

Het is ook mogelijk dat wij onze leveranciers en subleveranciers toegang moeten geven tot uw persoonsgegevens wanneer zij diensten voor ons uitvoeren (voornamelijk om onze ICT-systemen te onderhouden en te ondersteunen). Deminor sluit een verwerkingsovereenkomst met de partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens voor de uitvoering van hun diensten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijk bevel.

Voor het versturen van onze mailingcampagnes maken wij gebruik van software van een externe dienstverlener. Dit betekent dat het mogelijk is dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Deminor is de nodige contractuele waarborgen overeengekomen door het afsluiten van de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Deminor neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U heeft het recht om vrije toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Deminor verwerkt, om correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen of om een beperking van de verwerking te vragen. U kunt ook vragen om de overdraagbaarheid van uw gegevens en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zonder motivering in het geval van direct marketing, of gemotiveerd in andere gevallen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

U kunt uw verzoek op basis van bovenstaande rechten richten aan info@deminor.com of per post aan onderstaand adres. Deminor kan uw verzoek niet behandelen zonder bewijs van uw identiteit. Gelieve er rekening mee te houden dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. Ze zorgen ervoor dat u wordt herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website gebruikt.

Deminor maakt gebruik van analytische cookies van derden, zoals Google Analytics van Google Inc. Deze cookies verzamelen informatie waarmee wij uw gebruik van onze website kunnen analyseren en onze website kunnen verbeteren. Wij ontvangen alleen geaggregeerde statistische informatie over uw gebruik van deze website.

Er kunnen ook cookies worden geplaatst door de sociale media waarnaar op onze website wordt verwezen. Sociale media gebruiken dergelijke cookies om functionaliteiten mogelijk te maken (bijvoorbeeld Deminor volgen) en, indien van toepassing, om informatie over uw surfgedrag te verzamelen voor hun eigen doeleinden.

U kunt cookies op elk gewenst moment in- of uitschakelen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen.

Soorten cookies, doeleinden, vervaldata en verplichting om al dan niet toestemming te vragen

Soorten cookies Doeleinden Vervaldata Toestemming
Technische cookies Deze cookies zijn nodig om de basisfunctionaliteit van de website te garanderen.

Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u de browser afsluit.

Andere kunnen maximaal een maand blijven bestaan vanaf het moment dat de cookie voor het eerst op uw systeem werd geplaatst.

Voor deze cookies is geen toestemming nodig.
Functionele cookies Deze cookies verbeteren uw gebruikerservaring.

Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u de browser sluit.

Andere kunnen maximaal een maand blijven bestaan vanaf het moment dat de cookie voor het eerst op uw systeem werd geplaatst.

Voor deze cookies is geen toestemming nodig.
Analytische cookies Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website bezoekt (bijv. kwantificering van bezoeken). Deze informatie wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden en om ons te helpen onze website te verbeteren voor een betere navigatie. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd en daarom geanonimiseerd.

Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u de browser afsluit.

Andere kunnen maximaal 13 maanden blijven bestaan vanaf het moment dat de cookie voor het eerst op uw systeem werd geplaatst.

Voor deze cookies is uw toestemming nodig.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt met betrekking tot dit privacy- & cookiebeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u alle correspondentie richten aan:

Deminor NV
Jozef Stevensstraat 7
1000 Brussel
Telefoon: +32 674 71 10
E-mail: info@deminor.com

Als u momenteel marketinginformatie van ons ontvangt die u in de toekomst liever niet meer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@deminor.com.