We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Aandeelhoudersovereenkomst: nuttige aanvulling bij de statuten van een vennootschap

deminor NXT > Nieuws > Aandeelhoudersovereenkomst: nuttige aanvulling bij de statuten van een vennootschap

Geschreven door

De statuten van een vennootschap zijn weinig concreet, publiek en omslachtig om aan te passen. De aandeelhoudersovereenkomst biedt hier de oplossing.

 

De statuten van een vennootschap zijn het absolute wettelijke minimum en zelden voldoende aangepast aan de concrete situatie van uw onderneming. Een aandeelhoudersovereenkomst is het middel bij uitstek om de werking van de vennootschap vast te leggen in concrete regels. Ze is enkel bekend tussen de partijen die de overeenkomst ondertekenen en kan gemakkelijk worden opgemaakt of aangepast.

 

Dat is bij de statuten niet het geval. Die zijn publiek, waardoor er geen ruimte is voor discrete afspraken. Statuten moeten worden aangepast via notariële akte en dan worden gepubliceerd. Best een omslachtige procedure.

 

Inspelen op veranderingen

Een goed draaiende onderneming evolueert voortdurend. Het is allesbehalve denkbeeldig dat bepaalde afspraken niet goed werken of achterhaald zijn, dat de aandeelhouders wijzigen, er een nieuwe strategie is overeengekomen… Je kunt niet voor elke verandering de statuten gaan updaten. Een aandeelhoudersovereenkomst is dan snel aangepast.

Bovendien kunnen verschillende (veelal minderheids-)aandeelhouders zich via een aandeelhoudersovereenkomst groeperen om als één stem te spreken tegenover de andere (veelal meerderheids-)aandeelhouder(s).

 

Wat kan er in?

De afspraken die typisch in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd, hebben vaak betrekking op de overdraagbaarheid van aandelen, de aanstelling en bevoegdheden van bestuurders, de uitoefening van de stemrechten van de aandeelhouders, de winstverdeling, conflictbehandeling… 

Een aandeelhoudersovereenkomst kan van pas komen om bijvoorbeeld vast te leggen hoeveel aandelen recht geven op de benoeming van een bestuurder, dat een bijzondere meerderheid nodig is voor sleutelbeslissingen zoals investeringen, aanwervingen, beslissingen over onroerend goed…

In de overeenkomst kunnen verschillende formules vastgelegd worden om aandelen te waarderen als een aandeelhouder eruit wil, afhankelijk van de omstandigheden waaronder die eruit wil. Ook het voorkooprecht kan worden vastgelegd, zodat aandelen eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, wanneer iemand ze wil verkopen. Je kunt er ook een dividendpolitiek van de vennootschap in vastleggen, waarin wordt overeengekomen om een minimum percentage van de winst uit te keren ter bescherming van de niet-actieve aandeelhouders.

 

Stof tot nadenken

De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt. Wij bevelen aan om na te denken over de grote principes. Willen we de onderneming binnen de familie houden? Willen we gelijkheid tussen de actieve en niet-actieve aandeelhouders? Willen we gemakkelijk kunnen verkopen? Eens je daar uit bent, kan je die in specifieke clausules laten gieten door een specialist. Wij kunnen ook steeds de onderwerpen aanreiken waarover afspraken mogelijk of aangewezen zijn.

Neem gerust contact op via jan-baptist.cooreman@deminor.com voor meer informatie over aandeelhoudersovereenkomsten.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.