We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Goedkeuring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

deminor NXT > Nieuws > Goedkeuring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Geschreven door

Op 28 februari 2019 heeft het Parlement, na jaren van werk en enkele maanden van discussies in de commissie, in plenaire vergadering het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) aangenomen.

 

Het is tergend dat een zo cruciale hervorming het voorwerp is geweest van een zo droevig spektakel van politieke spelletjes in de laatste rechte lijn. Wij komen hierop nog terug in een uitgebreid opiniestuk op onze website.

 

Iedereen was het erover eens dat het de hoogste tijd werd dat België een aantrekkelijker, moderner en flexibeler vennootschapsrecht invoert dat beter is aangepast aan de realiteit van ondernemers, starters en KMO’s.

 

Deminor is dan ook blij met de door de wetgever goedgekeurde wijzigingen, en in het bijzonder:

  • de consolidatie, binnen hetzelfde wetboek, van bepalingen betreffende vennootschappen en verenigingen;
  • de beperking van het aantal vormen van ondernemingen en verenigingen;
  • de grondige hervorming van de BVBA, die voortaan de benaming BV zal krijgen en de standaardvennootschapsvorm zal worden: afschaffing van de vereiste van het minimumkapitaal, vrije keuze van het bestuursorgaan, flexibelere stemrechten en winstrechten, enz.

 

De mogelijkheid om een dubbel stemrecht in te voeren binnen beursgenoteerde ondernemingen is dan weer voor Deminor een zorgwekkende hervorming, omdat dit een schending inhoudt van het principe van de gelijke behandeling van aandeelhouders (“one share, one vote”) en de invoering hiervan slechts een meerderheid van 2/3de vereist (ten opzichte van de gebruikelijke meerderheid van 3/4de voor elke andere statutenwijziging bij een beursgenoteerde onderneming).

 

Deminor zal bijzondere aandacht besteden aan de eerbiediging van de rechten en belangen van minderheidsaandeelhouders, telkens een beursgenoteerde vennootschap de stap wil zetten om dubbel stemrecht voor te stellen aan haar aandeelhouders.

 

Het WVV treedt geleidelijk in werking tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2024.

 

 

Deminor begeleidt u bij elke stap van uw overgang naar de nieuwe bepalingen.
Neem gerust contact op met Bernard Thuysbaert (bernard.thuysbaert@deminor.com) voor meer informatie.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.