We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Sluiten van minnelijk akkoord

Deminor NXT > Diensten > Conflict > Sluiten van minnelijk akkoord

Wij geloven dat de beste oplossingen buiten de rechtbank worden gevonden. Wij volgen een gestructureerd proces waarbij wij vertrekken van een analyse van de situatie en de opbouw van uw positie.

 

Onze ervaring toont aan dat die manier van handelen de kansen op een onderhandelde oplossing sterk verhogen. Partijen slagen erin om samen een uitweg te vinden uit een vervelende situatie, al dan niet met tussenkomst van een bemiddelaar.

Vragen die u zich misschien stelt

Een aandeelhouder stelt zich onredelijk op. Hoe kan ik dat veranderen?
Naar de rechtbank gaan is duur. Zijn er andere oplossingen?
We hebben een akkoord bereikt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen dat naleeft?
Hoe zeker zijn wij dat onze afspraken worden nageleefd?

Onderhandelingen zijn een proces met verschillende stappen die tot een resultaat leiden. In elk van die fasen kan een akkoord tot stand komen.

Dankzij onze juridische, financiële en fiscale kennis kunnen wij een overeenkomst meteen, en indien nodig ter plaatse, vastleggen in een juridisch bindende tekst. Daarin bewaren en bewaken we uw belangen over de hele lijn.

Situaties waarin u zich mogelijk bevindt

U wilt de samenwerking stopzetten.
U heeft een andere strategie en/of visie.
U wilt een akkoord bereiken en dat bindend maken.
U wilt niet naar de rechtbank voor een conflict.
U wilt zekerheid over de gemaakte afspraken.

Plan van aanpak

Stap 1

We verzamelen de juridische en financiële informatie die nodig is om uw positie kritisch te analyseren.

Stap 2

We maken een helder overzicht van de afspraken die gelden voor uw positie, en bepalen uw sterktes en zwaktes.

Stap 3

We ondersteunen u bij onderhandelingen of voeren die zelf.

Stap 4

We volgen de onderhandelingen op tot een evenwichtige oplossing gevonden is.

Stap 5

We stellen de nodige documenten op om een akkoord vast te leggen.

Neem contact op

Aarzel niet om ons een bericht te sturen: wij luisteren graag naar uw vraag en doen ons uiterste best om die snel en uitgebreid te beantwoorden. U kunt er ook voor kiezen om persoonlijk langs te komen in Brussel, Gent of Antwerpen.