We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Analyse & optimalisatie van governance structuur

Deminor NXT > Diensten > Governance > Analyse & optimalisatie van governance structuur

Een goed bestuur staat of valt met de keuze voor de juiste structuur en processen, die aangepast zijn aan uw onderneming. Die structuren en processen ontstaan dankzij de wisselwerking tussen aandeelhouders, het bestuur en het management.

 

Deminor NXT helpt u precieze werkingsregels vast te leggen en uw bedrijfsefficiëntie op te krikken. Via duidelijke afspraken en de afbakening van bevoegdheden voor elk orgaan binnen uw onderneming, stroomlijnen we de verschillende belangen en verzekeren we een vlotte interactie tussen de partijen.

Vragen die u zich misschien stelt

Hoe definieer ik de interne relaties binnen en tussen de verschillende organen?
Wat houdt een efficiënt en verantwoord bestuur in?
Kan ik het zeggenschap van de aandeelhouders en het bestuur duidelijk afbakenen?
Hoe krijg ik een goed evenwicht tussen de taken en de bevoegdheden van het bestuur en het management?
Hoe moet ik omgaan met het feit dat dezelfde personen zowel aandeelhouder, bestuurder als manager zijn in het bedrijf?
Wat is het nut van een externe adviesraad of van externen in de raad van bestuur?

Deminor NXT helpt u de juiste bedrijfsstructuur te kiezen, aangepast aan de specifieke context en noden van uw onderneming. Een helder, duurzaam beleid draagt namelijk bij tot het succes van uw bedrijf. Samen met u leggen we ook de interne taakverdeling vast, zodat alle belanghebbenden een duidelijk beeld hebben van de werking van uw onderneming.

Het resultaat?

 

Een corporate governance die perfect past bij de context en de markt waarin u werkt en die een antwoord biedt op de uitdagingen van vandaag.

Situaties waarin u zich mogelijk bevindt

Er is een vertrouwensbreuk tussen aandeelhouders en management.
Uw bedrijf heeft geen heldere interne structuur met duidelijke taak- en bevoegdheidsverdeling.
Er zijn geen duidelijke afspraken over hoe beslissingen (samen of individueel) worden genomen.
Er zijn geen heldere KPI’s opgesteld.
Er is een gebrek aan communicatie en informatie.
Alle betrokken personen zijn zowel aandeelhouder als bestuurder en manager.
Er zijn spanningen tussen aandeelhouders die wel of niet operationeel actief zijn in het bedrijf.

Plan van aanpak

Stap 1

We analyseren de huidige structuur en organen, de schriftelijke en mondelinge afspraken en de gewoontes binnen de onderneming.

Stap 2

We bieden een overzicht van de werk- en verbeterpunten.

Stap 3

We stellen een nieuwe structuur samen, met processen die beter bij uw bedrijf aansluiten.

Stap 4

We bespreken alles met u en maken na uw goedkeuring een actieplan op.

Stap 5

We helpen u bij de uitvoering van het actieplan door de nodige tools te implementeren. 

Neem contact op

Aarzel niet om ons een bericht te sturen: wij luisteren graag naar uw vraag en doen ons uiterste best om die snel en uitgebreid te beantwoorden. U kunt er ook voor kiezen om persoonlijk langs te komen in Brussel, Gent of Antwerpen.