We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Opmaak van familiecharter & aandeelhoudersovereenkomst

Deminor NXT > Diensten > Governance > Opmaak van familiecharter & aandeelhoudersovereenkomst

Elk bedrijf heeft nood aan een duidelijke visie en strategie. Dat geldt ook voor de eigenaars. Met een familiecharter of aandeelhoudersovereenkomst wordt voor een voldoende lange periode de visie en werking van de onderneming vastgelegd. U maakt een einde aan conflicten uit het verleden en speelt preventief in op geschillen en onduidelijkheden in de toekomst.

 

Deminor NXT helpt u om de bedrijfsvisie te bepalen en de interne relaties en zeggenschapsstructuren binnen de (familiale) onderneming duidelijk te definiëren. Wat ervoor zorgt dat de betrokkenheid van de aandeelhouders (ook de niet actieve) vergroot. Ook weet elke partij wat de spelregels zijn voor nu en de toekomst. Bovendien verzoenen we de verschillende belangen om zo de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

Vragen die u zich misschien stelt

Hoe maak ik een familiecharter of aandeelhoudersovereenkomst op?
Hoe kan ik toekomstige generaties nu al betrekken?
Hoe leg ik opvolgingen en overdrachten vast?
Hoe ga ik om met meerdere generaties of met aandeelhouders die niet in het bedrijf werken?

In overleg met alle betrokken partijen leggen we afspraken vast over de verhoudingen in de bevoegdheden en het reilen en zeilen van de onderneming. Bij familiebedrijven worden die afspraken doorgaans gedefinieerd in de vorm van een familiecharter tussen de (huidige en toekomstige) familiale aandeelhouders. Dankzij die neergepende en geformaliseerde regels, zitten alle aandeelhouders op één en dezelfde lijn. De afspraken zijn vertrouwelijk en toegespitst op de concrete context van de (familiale) onderneming, in tegenstelling tot de statuten van de vennootschap.

Veelvoorkomende kwesties en vragen

Een familiecharter of aandeelhoudersovereenkomst kan de meest diverse onderwerpen bevatten. Om die thema’s grondig aan te pakken, werken we met een checklist die courante vragen bevat en als aanknopingspunt kan dienen:

 1. De gezamenlijke visie over de onderneming en de aandeelhoudersrelaties
  1. Wat is de gezamenlijke visie over de bedrijfsdoelstellingen?
  2. Welke waarden gelden in het bedrijf?
  3. Hoe worden de relaties tussen de eigenaars en het bedrijf geregeld?
  4. Wat zijn de regels voor de aanwerving van aandeelhouders?
 2. De organisatie van het bestuur
  1. Wie kan bestuurder worden?
  2. Heeft u als aandeelhouder het recht om een bestuurder te benoemen?
  3. Worden alle beslissingen genomen bij een gewone meerderheid of bij unanimiteit?
  4. Leggen jullie bepaalde beslissingen eerst aan de aandeelhouders voor of hebben de bestuurders alle (operationele) macht?
 3. De overdracht van aandelen
  1. Wat doen jullie als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen? Kan dat zomaar aan iedereen of blijven de aandelen bij de huidige aandeelhouders/binnen de familie?
  2. Wat doen jullie met de aandelen wanneer een aandeelhouder langdurig ziek is of overlijdt?
  3. Hoe waarderen jullie aandelen? Verschilt dat naargelang de specifieke situatie?
 4. De winstuitkering
  1. Herinvesteren jullie de winst of keren jullie een bepaald percentage uit aan de aandeelhouders?
  2. Op basis van welke parameters bepalen jullie het dividendbeleid?
 5. De omgang met conflicten
  1. Wat gebeurt er wanneer er een grondige discussie of ruzie ontstaat onder de bestuurders of aandeelhouders?
  2. Hoe spelen jullie in op een aandelenverhouding van 50/50? Geldt die aanpak ook bij twee familieleden of familietakken?
  3. Wat doen jullie bij een staking van stemmen binnen het bestuursorgaan?

Plan van aanpak

Stap 1

We analyseren de huidige structuur en organen, de schriftelijke en mondelinge afspraken, en de gewoontes binnen de onderneming of het familiebedrijf.

Stap 2

We stellen een checklist op over de te bespreken onderwerpen.

Stap 3

We voeren individuele en/of collectieve gesprekken met de (familiale) aandeelhouders.

Stap 4

We bemiddelen tot we op alle gebieden een consensus bereiken.

Stap 5

We maken de aandeelhoudersovereenkomst of het familiecharter op en laten die door alle partijen ondertekenen.

Neem contact op

Aarzel niet om ons een bericht te sturen: wij luisteren graag naar uw vraag en doen ons uiterste best om die snel en uitgebreid te beantwoorden. U kunt er ook voor kiezen om persoonlijk langs te komen in Brussel, Gent of Antwerpen.