We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Beheer van uw vermogen via de private stichting – vermogensplanning

deminor NXT > Nieuws > Beheer van uw vermogen via de private stichting – vermogensplanning

Geschreven door

In het artikel “De private stichting: (ook voor u) een interessante planningstechniek?” gaf Lien Verhasselt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de private stichting volgens Belgisch recht en gaf ze de – nog steeds belangrijke – verschillen mee tussen de Belgische stichting en de Nederlandse stichting.

 

In dit artikel gaan we iets dieper in op de private stichting en haar nut in de planning van uw vermogen.

 

Een belangrijke horde om te nemen bij het kiezen voor een stichting in het kader van vermogensplanning is ongetwijfeld het belangeloos doel. Het vermogen dat wordt ingebracht in de stichting dient te worden bestemd om een belangeloos doel na te streven. De stichting mag geen rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen verschaffen aan de stichter(s), de bestuurder(s) of enige andere persoon. Men kan zich dan ook de vraag stellen op welke wijze de stichting interessant kan zijn in het kader van vermogensplanning. Om deze vraag te beantwoorden kijken we even verder naar het begrip ‘belangeloos doel’.

 

Het belangeloos doel is niet te verwarren met het voeren van economische activiteiten en het maken van winst. De stichting mag onbeperkt economische activiteiten ontwikkelen en deze hoeven niet ondergeschikt te zijn aan een andere activiteit, zolang zij dit doet als middel om haar belangeloos doel te verwezenlijken en zonder winstverdelingsoogmerk.


Wat kan dit belangeloos doel allemaal inhouden?

Een stichting kan gebruikt worden om goederen in onder te brengen. Dit betekent dat de goederen uit het vermogen van de stichter/inbrenger verdwijnen en de stichting de nieuwe eigenaar wordt. De stichting beslist nadien op welke wijze deze goederen worden ingezet om het belangeloos doel na te streven. Een stichting kan ook gebruikt worden als controlevehikel door middel van de techniek van certificering (stichting administratiekantoor of STAK). Op deze wijze wordt de economische eigendom en de zeggenschap over goederen gesplitst. De zeggenschap komt bij de stichting terecht, de economische eigendom bij de certificaathouders. De economische eigendom blijft dus bij stichter/inbrenger (of andere begunstigde) en verdwijnt niet uit zijn of haar vermogen.

 

“In een Belgische stichting kunnen enkel aandelen gecertificeerd worden waardoor het stemrecht gescheiden wordt van het vermogensrecht. In een Nederlandse stichting kunnen de meeste soorten goederen gecertificeerd worden.”

 

Wanneer vermogen wordt ondergebracht in een stichting zonder certificering of wanneer certificering niet mogelijk is zoals een kunstcollectie, wijncollectie, autocollectie, aandelenportefeuille, een kasteel, onroerend goed, valuta, … is de vraag naar welke doelen als belangeloos kunnen worden aangemerkt het meest prangend. Het begrip dient ruim te worden ingevuld. De instandhouding van de collectie, de instandhouding van het vermogen, het onderhoud van het kasteel, het onderhoud van familieleden, de educatie van familieleden, de opvoeding van minder- of meerderjarige kinderen, de promotie van de naam en reputatie van de familie, de promotie van intellectuele werken, de promotie van culturele activiteiten, … kunnen allemaal in aanmerking komen als belangeloos doel.

 

Stichting administratiekantoor of STAK

Indien de stichting wordt ingezet als administratiekantoor, ligt het belangeloos doel meer voor de hand. In zulk geval wordt de stichting gebruikt als controlevehikel voor een onderneming met het oog op het handhaven van het familiale karakter (of andere belangeloze finaliteit zoals het groeperen van bepaalde (minderheids)aandeelhouders). De stemrechten verbonden aan deze aandelen worden dan uitgeoefend door 1 of meerdere bestuurders. Op deze wijze wordt de controle over de onderneming toegewezen aan degenen die daarvoor het meest bekwaam zijn of die een familietak vertegenwoordigen. Deze bestuurders kunnen familieleden zijn of professionele bestuurders. De (overige) aandeelhouders bezitten als certificaathouders de vermogensrechten verbonden aan de aandelen. Bij enige uitkering van vermogen (winst, kapitaal, liquidatie) komt dit toe aan de certificaathouders.

 

“Deze controletechniek verankert een (participatie van een) onderneming in de familie of bij een bepaalde groep en verzekert het gecoördineerd beheer en beleid over generaties heen terwijl het vermogen bij de aandeelhouders (lees: certificaathouders) terechtkomt.”

 

Het beheer, bestuur, de strategie kan dus worden geconcentreerd bij een kern van mensen met de meeste knowhow of die het beste de familie- of groepsbelangen vertegenwoordigen en dit onafhankelijk van een uitdijende aandeelhoudersgroep bij opvolging tussen generaties of op andere wijze.

 

Fiscale behandeling van de stichting

Om de vraag te beantwoorden waarom het nu interessant kan zijn om een stichting te gebruiken met als doel een vermogen in stand te houden of een van bovenstaande doelen na te streven, dienen we ook naar de fiscale behandeling van de stichting te kijken. We komen in een ander artikel terug op de fiscaliteit van de stichting.

Bent u zelf geïnteresseerd in de stichting of in andere technieken in het kader van uw vermogensplanning? Neem gerust contact op met Jan Baptist Cooreman voor een vrijblijvend gesprek.

Verwante artikels

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.