We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

De algemene vergadering zelf bijeenroepen als aandeelhouder

deminor NXT > Nieuws > De algemene vergadering zelf bijeenroepen als aandeelhouder

Geschreven door

Een algemene vergadering wordt steeds bijeengeroepen door het bestuursorgaan. Maar kan ik deze als aandeelhouder ook zelf bijeenroepen?

Het bestuursorgaan beslist wanneer zij dit doen en bepalen de agenda. Het bestuursorgaan is wel verplicht om de algemene vergadering minstens eenmaal per jaar samen te roepen. Dit is de zogenaamde ‘gewone algemene vergadering’, ‘jaarvergadering’ of ‘statutaire algemene vergadering’. De datum en plaats van deze algemene vergadering is vastgelegd in de statuten en deze vergadering heeft een vaste agenda waar minstens wordt gestemd over de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de verdeling van winst of verlies.

Een aandeelhouder kan ook de algemene vergadering bijeenroepen. Als aandeelhouder kan je het bestuursorgaan immers verplichten om de algemene vergadering bijeen te roepen. Vereist is dat de vragende aandeelhouder(s) minstens 10% van de aandelen of het kapitaal bezitten.

Indien voldaan is aan deze voorwaarde richt men als aandeelhouder(s) een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan om een algemene vergadering samen te roepen. Hierin moeten minstens de voorgestelde agendapunten van de vragende aandeelhouder(s) vermeld staan.

Na dit verzoek is het bestuursorgaan verplicht om de algemene vergadering binnen de 3 weken bijeen te roepen door een uitnodiging te sturen naar alle aandeelhouders van de vennootschap en met minstens de agendapunten zoals gevraagd door de aandeelhouder(s). Ingeval van niet-naleving lopen de bestuurders het risico op bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u nog verdere vragen over de algemene vergadering? Neem dan contact op met Jan Baptist Cooreman.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.