We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

“I love it when a plan comes together”: het belang van een financieel plan voor uw onderneming

deminor NXT > Nieuws > “I love it when a plan comes together”: het belang van een financieel plan voor uw onderneming

Geschreven door

Of het nu gaat om financiering, jaarlijkse budgettering, een beursgang of de overdracht van een (familiale) onderneming: het financieel plan is, ongeacht het stadium waarin de onderneming zich bevindt, een essentieel element. Het is een routeplan dat regelmatig moet worden bijgewerkt om de besluitvorming te vergemakkelijken.

 

Wat is een financieel plan?

Het financieel plan is een integraal onderdeel van het ondernemingsplan. Terwijl het ondernemingsplan de strategie en de ambities van de onderneming in ruime zin omschrijft, is het financieel plan toegespitst op het cijfermatige aspect van de ontwikkeling van de onderneming. Het omvat een hele reeks veronderstellingen met betrekking tot de evolutie van de omzet, de bijhorende rentabiliteit en de verwachte investeringen van de onderneming. De financiële prognoses in het financieel plan hebben doorgaans betrekking over een periode van vijf jaar en maken het mogelijk om te anticiperen op de ontwikkeling van het bedrijf.

 

« Terwijl in het ondernemingsplan de strategie en de ambities van de onderneming in ruime zin worden omschreven, richt het financieel plan zich op het cijfermatige aspect van de ontwikkeling van de onderneming. »

 

Wat houdt het financieel plan in?

Het financieel plan omvat over het algemeen de volgende financiële overzichten:

  • een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten;
  • een overzicht van de balansstructuur;
  • een overzicht van de verwachte kasstromen.

Het financieel plan omvat een uitgebreide toelichting van de belangrijkste veronderstellingen en parameters. Indien het financieel plan wordt opgesteld bij de oprichting van een onderneming, zal een maandelijkse prognose voor het eerste jaar helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het bedrijf.

 

Wat is het doel van een financieel plan?

Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de onderneming kan het financieel plan verschillende rollen spelen.

Bij de oprichting van de onderneming maakt het financieel plan het vooral mogelijk de financieringsbehoefte te bepalen die nodig is voor de opstart van de onderneming en aldus de meest geschikte financieringsstrategie te bepalen. Wanneer voor het eerst externe middelen worden aangetrokken, is het financieel plan bovendien een essentieel onderdeel van de onderhandelingen met investeerders en banken. Het dient ook als basis om de aandelen van de onderneming te waarderen, met name via de Discounted Cash Flow (“DCF-methode”).

Hoewel het financieel plan bijzonder nuttig is op het moment van de oprichting, is het evenzeer nuttig in een later stadium, aangezien het een duidelijk overzicht geeft van de verwachte financiële situatie van de onderneming in de komende vijf jaar. Het is een dashboard dat regelmatig wordt bijgewerkt en dat waardevolle informatie biedt voor de besluitvorming.

 

« Het financieel plan is een routeplan dat regelmatig moet worden bijgewerkt om de besluitvorming te vergemakkelijken. »

 

Laat ik me best begeleiden bij het opstellen van een financieel plan?

Advies en bijstand bij de opmaak van een financieel plan bieden een belangrijke meerwaarde. Uit eigen ervaring stellen we vast dat extern advies leidt tot het stellen van de juiste kritische vragen, een check van de gestelde parameters en assumpties, waardoor het financieel plan zo realistisch mogelijk wordt opgesteld. Dergelijke begeleiding is ook nuttig bij de voorbereiding van besprekingen met investeerders en banken in het geval van externe financiering.

Bent u op zoek naar begeleiding bij de opmaak van een financieel plan? Aarzel niet om contact op te nemen met Fabio Dioretico voor meer informatie.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.