We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Neutralisatie verdachte periode bij onrechtstreekse schenkingen

deminor NXT > Nieuws > Neutralisatie verdachte periode bij onrechtstreekse schenkingen

Geschreven door

Onrechtstreekse schenkingen

Sinds de afschaffing van de “kaasroute”, een manier om via een Nederlandse notaris roerende goederen rechtstreeks en zonder schenkbelasting te schenken, komen onrechtstreekse schenkingen meer en meer in de picture als alternatieve planningstechnieken.

 

Een goed ingeburgerde vorm van een onrechtstreekse schenking is de bankgift. Fiscaal voordelig, maar niet zonder risico’s.

Bij het overlijden van de schenker tijdens de “verdachte periode” die volgt op de schenking, kan er immers erfbelasting verschuldigd zijn.

 

In dit artikel gaan we in op de bankgift als voorbeeld van een onrechtstreekse schenking, analyseren we de variaties in verdachte periodes per gewest en bekijken we hoe u deze verdachte periode kan neutraliseren.

Bankgift als onrechtstreekse schenking

De fiscaal vriendelijke bankgift, en bij uitbreiding alle onrechtstreekse schenkingen, hoeven niet verplicht geregistreerd te worden en brengen bijgevolg geen schenkbelasting met zich mee, tenzij men ervoor kiest de schenking spontaan te registreren.

 

Het niet registreren van de onrechtstreekse schenking brengt evenwel een risico met zich mee. Als de schenker overlijdt binnen een bepaalde periode na de onrechtstreekse schenking zal er (hogere) erfbelasting verschuldigd zijn. Deze periode staat ook bekend als de “verdachte periode”.

 

De verdachte periode is in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen vlak voor hun overlijden hun volledige vermogen zouden wegschenken zonder dat de fiscus een graantje kan meepikken.

 

Er is de afgelopen jaren veel politiek debat geweest over de duur van deze “verdachte periode” voor niet-geregistreerde onrechtstreekse schenkingen. Het uiteindelijke resultaat is een compromis dat typisch Belgisch is: een territoriaal versnipperde en niet-gelijklopende regeling.

Geen uniforme verdachte periode

Aangezien elk gewest de bevoegdheid heeft om zijn eigen fiscale regelgeving uit te werken, is er geen uniforme verdachte periode voor het hele land, of wat had u gedacht. De constante is wel dat men via (pogingen tot) verlengingen duidelijk op zoek is naar extra middelen om de begrotingskas te spekken.

 

  • In Vlaanderen bedraagt de verdachte periode vooralsnog 3 jaar. Eind 2020 waren er plannen om dit te verlengen naar 4 jaar, maar die piste werd uiteindelijk verlaten als pasmunt voor het sluiten van de voormelde “kaasroute”. Met de recente verlenging van de verdachte periode tot 5 jaar in Brussel, rijst nu de vraag of ook Vlaanderen een soortgelijke aanpassing zal doorvoeren. Voor familiale vennootschappen of ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden voor het familiale gunstregime volgens Vlaamse normen geldt een verdachte periode van 7 jaar.

 

  • In Brussel heeft de regering een principeakkoord gesloten om de verdachte periode te verlengen naar 5 jaar. Voorlopig blijft voor niet-geregistreerde schenkingen de eerdere verdachte periode van 3 jaar van kracht. Er is geen afzonderlijke termijn voorzien voor familiale vennootschappen of ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden voor het familiale gunstregime volgens Brusselse normen.

 

  • In Wallonië bedraagt de verdachte periode sinds 1 januari 2022 5 jaar, maar wel met een retroactieve werking tot 1 januari 2019. Voor een Waals inwoner die in maart 2020 een onderhandse, niet geregistreerde schenking deed, loopt de verdachte periode dus nog tot maart 2025. Ook hier is geen aparte termijn voorzien voor familiale vennootschappen of ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden voor het familiale gunstregime volgens Waalse normen.

Een overzicht

Om te bepalen welke gewestelijke verdachte periode nu van toepassing is, wordt gekeken naar het gewest waarin de overledene zijn woonplaats had op het ogenblik van overlijden. Als de overledene gedurende de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden in meerdere gewesten heeft gewoond, wordt gekeken naar het gewest waar de overledene gedurende die vijf jaar het langst heeft gewoond.

Hoe de verdachte periode neutraliseren?

Wil men absolute zekerheid dat men alsnog geen erfbelasting moet betalen, dan zijn er enkele manieren om de verdachte periode te “neutraliseren”.

 

  • Ten eerste kan men ervoor kiezen om alsnog schenkbelasting te betalen op de roerende schenking. Dit wordt vaak “in extremis” gedaan, bijvoorbeeld wanneer de schenker op sterven ligt. Men registreert dan de roerende schenking op het registratiekantoor en betaalt het van toepassing zijnde schenkingstarief.In Vlaanderen en Brussel bedraagt dit 3 % voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners, en 7 % voor schenkingen aan anderen. In Wallonië zijn de tarieven respectievelijk 3,3 % en 5,5 %. Door het betalen van de schenkbelasting vervalt de verdachte periode en het risico op erfbelasting op het geschonken roerend goed.

 

  • Een wellicht goedkoper alternatief hiervoor is de tijdelijke successieverzekering. Het concept ervan is eenvoudig: de begiftigde verzekert zich tegen het risico dat de schenker overlijdt binnen de verdachte periode, en dit ten bedrage van de potentiële successierechten op de betreffende gift.In een traditionele ouder(s) (schenkers) – kind (begiftigde) constructie (ABA – constructie) zal het kind een verzekering afsluiten die bij het overlijden van de ouder(s) een kapitaal uitkeert aan het kind. Dit stelt het kind in staat is om de verschuldigde erfbelasting te betalen op de erfenis die hij/zij ontvangt.

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 

De kosten van een tijdelijke successieverzekering variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de verzekeringsmaatschappij op zich, de leeftijd en de algehele gezondheidstoestand van de verzekerde en het type verzekering.

 

De gezondheidsfactoren omvatten onder meer rookgedrag, BMI en cardiovasculaire gezondheid op het moment van het afsluiten van de verzekering.

Het type verzekering betreft het onderscheid tussen een “all-risk”-verzekering (allesomvattende successieverzekering waarbij u en uw erfgenamen op hun gemak zijn), een ongevallenverzekering en de “sudden-death”-variant (een goedkoper alternatief dat slechts een aantal overlijdensoorzaken dekt).

 

Of een successieverzekering voor u interessant is, zal afhangen van uw specifieke situatie. Het is daarom erg belangrijk om een voorafgaande successiescan uit te voeren, waarbij wordt geanalyseerd welke erfgenaam hoeveel erfbelasting zal moeten betalen als het noodlot zich zou voordoen.

 

***

 

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.