We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Welke WACC voor mijn start-up?

deminor NXT > Nieuws > Welke WACC voor mijn start-up?

Geschreven door

Weighted Average Cost of Capital

De “Weighted Average Cost of Capital” (WACC) verwijst naar de kost voor een bedrijf om financiering te verkrijgen van zowel investeerders in de vorm van eigen vermogen, als van bankinstellingen in de vorm van schuld of andere bancaire instrumenten (bv. obligaties).

 

Aan de kant van de aandelenbeleggers worden de kosten voor het verkrijgen van financiering bepaald door het rendement op investering dat potentiële toekomstige aandeelhouders willen verkrijgen, of voor een bepaalde markt (CAPM-methode). De keuze van de methodologie die gebruikt wordt om deze kosten te bepalen, hangt vaak af van de maturiteit van het bedrijf. De kosten van schulden, aan de andere kant, zijn eenvoudigweg de mediaan van de rentetarieven voor alle bankfinancieringen.

Zodra deze percentages zijn vastgesteld met de spelers op het gebied van financiering, is het essentieel om de financieringsstructuur vast te stellen: wat wordt de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen voor de vastgestelde financieringsbehoefte?

 

Meer schuld, zal de WACC over het algemeen verlagen, terwijl meer eigen vermogen de WACC zal verhogen. Het is echter essentieel om te analyseren of het bedrijf in staat is om de aangegane schulden terug te betalen, om niet in een ongemakkelijke situatie terecht te komen.

 

De WACC wordt gebruikt in de volgende twee specifieke gevallen:

  • Het gebruik van contant gemaakte kasstromen (DCF);
  • Het rendement van een project inschatten.

 

De WACC wordt gebruikt om de verdisconteerde kasstromen op de datum van de oefening te verkrijgen. De waarde van toekomstige kasstromen op de datum van realisatie wordt zo teruggebracht naar vandaag. Het is daarom erg belangrijk om de WACC zo nauwkeurig mogelijk aan te passen, aangezien deze een sleutelrol speelt in de waardering van een bedrijf of project.

 

Twee concepten zijn daarom erg belangrijk om een WACC te verkrijgen die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt:

Kosten van het eigen vermogen

Er worden over het algemeen drie methodes gebruikt om de kosten van het eigen vermogen te bepalen:

  • De eerste methode is gebaseerd op marktgegevens (CAPM);

 

  • De tweede methode wordt gebruikt als het bedrijf nog niet volwassen is, maar er wel vergelijkbare, meer volwassen bedrijfsgegevens beschikbaar zijn. In dit geval kan de financieringsstructuur van het volwassen bedrijf worden “overgenomen” als dit bedrijf gelijkaardige kenmerken vertoont aan het jongere bedrijf.

 

  • De derde methode ten slotte wordt gebruikt wanneer het bedrijf zich in de “vroege fase” bevindt en er geen markt- of concurrentiegegevens beschikbaar zijn. In dit geval zal de investeerder zijn kosten van het eigen vermogen baseren op verschillende factoren, zoals het risico verbonden aan het product/de dienst, het vertrouwen in het team, de maturiteit van het bedrijf, ervaring uit het verleden, enz.

Kosten van schulden

De kosten van schulden zijn veel gemakkelijker te bepalen, omdat dit het gemiddelde of de mediaan is van alle rentetarieven op de aangegane schulden. Om preciezer te zijn, is het beter om de mediaan te gebruiken. In tegenstelling tot het gemiddelde, wordt de mediaan niet beïnvloed door de aanwezigheid van extreem grote of kleine waarden, die het resultaat kunnen vertekenen.

***

 

Elk bedrijf zal daarom zijn eigen manier hebben om de belangrijkste factor in de WACC te bepalen: de kosten van het eigen vermogen. De bepaling van deze kosten zal vaak heen en weer geslingerd worden tussen marktgegevens, de wensen van het bedrijf en de eisen van de aandeelhouders voor investeringen. Het belangrijkste voor een bedrijf is om zijn keuze zo objectief mogelijk te kunnen verdedigen en het vertrouwen van zijn investeerders te winnen.

 

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen in de financieringsstructuur is ook een belangrijke factor in de WACC. Het is daarom essentieel voor het bedrijf om alle mogelijke scenario’s te analyseren, rekening houdend met financiële ratio’s, om de beste oplossing voor de financiering te vinden.

 

 

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jean-Baptiste Duchesne.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.