We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Joint venture & partnership

Deminor NXT > Diensten > Transactions > Joint venture & partnership

Een joint venture of partnership kunt u in vele vormen aangaan en wordt voor talrijke projecten gebruikt.

 

Joint venture

Partnership

= samenwerking tussen twee ondernemingen

= samenwerking tussen individuele vennoten

structureel, voor de lange termijn, of occasioneel voor een bepaald project

structureel, voor de lange termijn, of occasioneel voor een bepaald project

voorbeelden uit de praktijk:
gezamenlijke bouwwerf bij aanbesteding, bouw en beheer van een gezamenlijk gebruikte industriële site, gezamenlijke verkoop- of aankooporganisatie, gezamenlijke belangenorganisatie, …

voorbeelden uit de praktijk:

samenwerkingsverband tussen vrije beroepen (zoals advocaten, revisoren, accountants, notarissen, architecten of geneeskundige beroepen), projectpartners bij aanbesteding voor een specifiek project, start-up- of scale-upoprichters, …

louter op contractuele basis, of mits oprichting van een afzonderlijke vennootschap of juridische entiteit

louter op contractuele basis, of mits oprichting van een afzonderlijke vennootschap of juridische entiteit

met winstoogmerk, of louter als een kostenassociatie

met winstoogmerk, of louter als een kostenassociatie

Bij de start is het cruciaal om gezamenlijke doelstellingen te bepalen, de belangen te aligneren en heldere afspraken te maken over alle aspecten van de samenwerking. Dat geldt niet alleen voor een structurele joint venture of partnership, of één op lange termijn, maar ook bij een occasionele samenwerking .

Zowel op financieel, op organisatorisch als op juridisch vlak moeten spelregels bepaald worden. Dat betreft de hele periode van de samenwerking, maar ook wanneer de partners van elkaar willen scheiden of wanneer er conflicten zijn.

Vragen die u zich misschien stelt

Mijn bedrijf is benaderd voor een gezamenlijk project of aanbesteding voor een grote werf. Hoe pak ik zo’n samenwerking het best aan? Wat zijn de do’s en don’ts?
Is er bij de opstart van een joint venture ook een gezamenlijk businessplan nodig?
Ik wil als ondernemer altijd de meerderheid hebben. Of is een 50/50-verhouding ook werkbaar in een joint venture?
Wat is de beste structuur voor een joint venture?
Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen van een joint venture voor mijn eigen bedrijf?
Welke standaardclausules worden het best opgenomen in de samenwerkingsafspraken of de statuten van de joint venture?
Onze joint venture draait niet goed. Ik wil die stopzetten, maar mijn partnerbedrijf weigert dat. Wat kan ik doen?
Ik wens mijn beroep uit te oefenen met het oog op een partnership. Wat zijn de do’s en don’ts?
Mag ik als gereglementeerd vrije beroeper (advocaat, bedrijfsrevisor, accountant, architect, notaris of geneesheer) de afspraken met mijn vennoten vrij bepalen?
Is een kostenassociatie niet beter dan een partnership waar de vennoten al hun inkomsten en uitgaven solidair delen?
Hoe regel ik het best de toetreding van nieuwe vennoten?
Wat zijn de regels bij de uittreding of het pensioen van een vennoot?
Hoe regel ik een langdurige ziekte?
Wat is de beste structuur of vennootschapsvorm voor een partnership?
Welke standaardclausules neem ik het best op in de samenwerkingsafspraken of de statuten van het partnership?
Moeten alle vennoten hetzelfde aandeel hebben in het kapitaal of in de winsten, of dezelfde zeggenschap hebben wanneer er beslissingen moeten genomen worden?
Hoe vermijd ik patstellingen of conflicten in een partnership?

De professionele begeleiding van deminor NXT verhoogt de slaagkansen van uw project. Ons team staat u bij vanaf de opstart en tijdens de hele duur van de samenwerking.

Ook wanneer uw samenwerking minder vlot gaat of wanneer een scheiding noodzakelijk is, ondersteunen we u. En bemiddelen we een evenwichtige en objectieve regeling.

Plan van aanpak

Stap 1

We analyseren en boordelen de gezamenlijke doelen of projecten in de voorbereidende fase.

Stap 2

We voeren een bedrijfseconomische en financiële analyse uit, en stellen een businessplan op.

Stap 3

We kiezen een gepaste structuur en organisatie. Denk bij dat laatste aan de vennootschapsvorm, bevoegdheidsmatrix, verdeling winsten/kosten enzoverder.

Stap 4

We proberen een consensus te bereiken tussen alle partijen, over de samenwerkingsvoorwaarden en -modaliteiten.

Stap 5

We werken de afspraken uit in contractuele en/of statutaire bepalingen.

Stap 6

We ronden de transactie af.

Neem contact op

Aarzel niet om ons een bericht te sturen: wij luisteren graag naar uw vraag en doen ons uiterste best om die snel en uitgebreid te beantwoorden. U kunt er ook voor kiezen om persoonlijk langs te komen in Brussel, Gent of Antwerpen.