We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

De inkoop van eigen aandelen als exit mechanisme

deminor NXT > Nieuws > De inkoop van eigen aandelen als exit mechanisme

Geschreven door

Exit mechanisme

Stabiel aandeelhouderschap is vaak een belangrijke factor die bijdraagt tot het succes van een bedrijf, maar vroeg of laat wordt een onderneming toch geconfronteerd met een wijziging in de aandeelhoudersstructuur.

 

Voor een ondernemer kan de tijd rijp zijn om andere horizonten op te zoeken. Ook externe factoren kunnen ertoe leiden dat de aandeelhoudersstructuur wijzigt. Zo kunnen verschillende visies, meningsverschillen en spanningen uiteindelijk tot een uitstap of exit leiden.

 

In kmo’s en familiebedrijven is de meest voor de hand liggende oplossing bij een exit om de aandelen te verkopen aan één of meerdere van de bestaande aandeelhouders.

Een verkoop aan een derde is een tweede optie wanneer de overige aandeelhouders niet bereid zijn om hun belang te vergroten.

 

Indien het om een minderheidsbelang gaat, is het vinden van een geïnteresseerde derde kandidaat-koper echter niet vanzelfsprekend. In familiebedrijven bestaat bovendien vaak de wens om het familiale karakter niet te verliezen en de eigendom volledig in familiale handen te houden.

 

Om aan dergelijke situaties tegemoet te komen, kan een mechanisme voorzien worden waarbij het uiteindelijk de onderneming zal zijn (lees: alle aandeelhouders die overblijven) die de aandelen verwerft door middel van een inkoop van eigen aandelen.

Juridische en fiscale voorschriften voor de inkoop

In een voorgaand artikel belichtte deminor reeds de juridische en fiscale voorschriften waaraan de techiniek van de inkoop van eigen aandelen onderworpen is.

 

Nieuwe wetgeving versoepelde in 2019 namelijk de voorwaarden voor de inkoop van eigen aandelen, waarbij een belangrijke wijziging de afschaffing van de maximumgrens (voordien max. 20% van het totaal aantal aandelen) is. Ook de bijzondere meerderheid die nodig is binnen de algemene vergadering om dergelijke inkoop goed te keuren, werd verlaagd van 80% naar 75% van de stemmen. Bovendien geldt in de BV geen vervreemdingsplicht meer van de aandelen binnen de twee jaar.

 

Naast de vennootschapsrechtelijke aspecten heeft een inkoop van eigen aandelen ook vanuit fiscaal oogpunt bijzondere gevolgen. Wanneer een onderneming eigen aandelen inkoopt, wordt in principe een dividend in de grondslag van de vennootschapsbelasting opgenomen. Dit dividend is gelijk aan het verschil tussen de inkoopprijs en het gestort kapitaal dat door de verkregen aandelen wordt vertegenwoordigd. Afhankelijk van wat er na de inkoop met de aandelen gebeurt, zal op dit bedrag 30% roerende voorheffing geheven worden.

 

Financiering van de inkoop

De inkoop van eigen aandelen als exit mechanisme is niet geschikt voor elke onderneming. In de praktijk kan het mechanisme enkel functioneren indien de onderneming beschikt over de nodige liquiditeiten of financieringsmiddelen, zodat ze haar aandelen kan inkopen zonder haar groei en verdere plannen te beperken.

 

Indien de vennootschap over onvoldoende liquide middelen beschikt, kan deze een lening afsluiten voor de inkoop van eigen aandelen. Ook uitgestelde betalingen kunnen worden voorzien, waardoor de uittredende aandeelhouder ook indirect een oplossing biedt voor de financiering.

 

In het kader van de inkoop van eigen aandelen als exit mechanisme, wordt ook regelmatig een beperkte illiquiditeitsdiscount of korting op de aandelenprijs toegepast.

 

Gevolgen van de inkoop

Na de inkoop van eigen aandelen kan de onderneming beslissen om de aandelen in bezit te houden, door te verkopen of te vernietigen. Zoals reeds vermeld, zijn aan deze laatste twee keuzes wel bijzondere fiscale gevolgen verbonden.

 

Indien de aandelen vernietigd worden, daalt het totaal aantal aandelen van de onderneming. De winst moet hierdoor over minder aandelen verdeeld worden, waardoor de waarde per aandeel stijgt. Zo kan het dus ook een goede deal zijn voor de overige aandeelhouders.

 

Indien meerdere aandeelhouders kiezen voor de verkoop van hun aandelen en de vooraf bepaalde drempel wordt overschreden, mogen zij hun belangen slechts verkopen tot hun respectievelijke pro rata deel van de drempel.

 

 

Lees ook zeker ons e-book: Exit van een (minderheids)aandeelhouder, een exit onder de beste omstandigheden.

 

Wenst u graag meer informatie over het opzetten van een exit mechanisme? Neem vrijblijvend contact op met Lien Verhasselt.

Verwante artikels

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.