We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

De waardebepaling van een familiebedrijf

deminor NXT > Nieuws > De waardebepaling van een familiebedrijf

Geschreven door

Jaarlijks adviseert Deminor familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie. Een familiale overdracht brengt verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder het bereiken van een consensus met betrekking tot de waarde van het familiebedrijf.

Waardebepaling van het familiebedrijf

Deminor adviseert om in eerste instantie de waarde van het familiebedrijf te berekenen alsof het een verkoop aan een externe investeerder betreft. Met andere woorden wordt eerst de marktwaarde van het bedrijf berekend.

De marktwaarde kan berekend worden door toepassing van een waarderingsmethode of een combinatie van verschillende waarderingsmethodes. De keuze voor een bepaalde waarderingsmethode verschilt naargelang de activiteiten en activa van het bedrijf. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen bedrijven waarvan de waarde voornamelijk afhankelijk is van de waarde van de activa (bv. een vastgoed- of holdingvennootschap) en bedrijven waarvan de waarde afhankelijk is van het rendement van de activiteiten (bv. een dienstverlenend bedrijf zoals Deminor).

In het eerste geval (waarde van de activa) dient men de vermogenswaarde van het bedrijf te berekenen. Deminor hanteert hierbij doorgaans de methode van het aangepast netto-actief. Deze methode is gebaseerd op de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen van de onderneming, gecorrigeerd met onder- en/of overwaarderingen van activa en passiva (de marktwaarde van alle activa en passiva). In het geval van een vastgoedvennootschap is het bijvoorbeeld normaal dat een gebouw een boekwaarde heeft die veel lager ligt dan de marktwaarde, door boekhoudkundige afschrijvingen en/of waardestijging van het gebouw.

In het tweede geval (waarde van de activiteiten) wordt de waarde berekend door een inkomstenbenadering. De meest gekende (en toegepaste) waarderingsmethodes zijn de multiple-methode en Discounted Cash Flow-methode:

  • De multiple-methode berekent de ondernemingswaarde door een kengetal (EBITDA, omzet) te vermenigvuldigen met een bepaalde multiple (berekend op basis van de waarde van soortgelijke ondernemingen).
  • De Discounted Cash Flow-methode berekent de ondernemingswaarde op basis van de verwachte toekomstige vrije kasstromen (operationele kasstroom). Hiervoor dient de onderneming dus wel over een financieel plan voor de eerstkomende 3 à 5 boekjaren te beschikken.

 

Familiaal aspect

Eenmaal de (objectieve) ondernemingswaarde van het familiebedrijf berekend en besproken werd met de overdrager, opvolger en eventueel andere betrokken familieleden, worden de definitieve overnameprijs en de overige modaliteiten vastgelegd.

In het kader van een familiale overdracht merkt Deminor op dat de overdrager doorgaans een bepaalde décote (of korting) toepast op de berekende ondernemingswaarde. Deze décote kan verschillende factoren in rekening brengen:

  • het familiale aspect (feit dat de onderneming in handen van de familie blijft)
  • de opvolger werkt al langere tijd mee in de onderneming (en heeft op deze manier ook een belangrijke meerwaarde gecreëerd)
  • de overdrager wil het financieel risico beperken
  • enzovoort.

Tegelijk wil de overdrager de overdracht zo goed en correct mogelijk regelen rekening houdend met de belangen van alle kinderen. Concreet dient dit dus goed besproken te worden met de betrokken partijen, zowel de waardebepaling (door middel van de waarderingsmethodes), de décote en de verdere modaliteiten.

Naast de overnameprijs dienen verschillende zaken besproken te worden, met name de duurtijd van de verdere samenwerking/begeleiding door de overdrager(s), de betaling van de overnameprijs (eventueel via een uitgestelde betaling/vendor loan), de (eventuele) verdere samenwerking met andere familieleden die operationeel actief zijn, enzovoort.

 

Op maat gemaakte aanpak

In een familiebedrijf zijn de verschillende belangen die op het spel staan niet altijd eenvoudig te verzoenen. Deminor helpt een familiale overdracht te faciliteren door de belangen in het familiebedrijf te stroomlijnen door samen afspraken te maken en vast te leggen in een familiecharter. Ook een deskundige waardebepaling van het familiebedrijf is in het kader van een familiale overdracht een belangrijke component.

De gestructureerde en op maat gemaakte aanpak van Deminor garandeert u een uiterst professionele begeleiding bij de opmaak van een waardebepaling die ook het familiaal aspect in kaart brengt. Op die manier worden de fundamenten gelegd voor een vlotte familiale opvolging.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.