We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Wees geen buitenbeentje op 1 januari 2024!

deminor NXT > Nieuws > Wees geen buitenbeentje op 1 januari 2024!

Geschreven door

Wacht niet langer!

Als u nog niet tot de 37,6% (cijfers op 30/06/2023) van de bedrijven behoort die hun statuten al in overeenstemming hebben gebracht met het WVV, wacht dan niet te lang met het nemen van de nodige stappen! De deadline van 31/12/2023 nadert met rasse schreden!

In mei 2019 is het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden met een drieledig doel: meer flexibiliteit, modernisering en vereenvoudiging van het wettelijk kader dat van toepassing is op vennootschappen en verenigingen.

Voor bedrijven die sindsdien zijn opgericht, is de situatie eenvoudig: zij zijn sinds hun oprichting onderworpen aan het WVV. Vennootschappen die vóór 1 mei 2019 zijn opgericht, vallen vanaf 1 januari 2020 onder het WVV.

De wetgever heeft echter 31 december 2023 vastgesteld als uiterste datum voor deze bedrijven om hun statuten in overeenstemming te brengen met het WVV.

Indien dit niet gebeurt, kunnen de leden van het bestuursorgaan van de in overtreding zijnde onderneming, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die door de onderneming of door derden wordt geleden als gevolg van de niet-naleving van deze verplichting.

 

Rekening houdend met de specifieke situatie van uw bedrijf, kunnen wij u helpen om te bepalen of een eenvoudige “cosmetische update” van uw statuten voldoende is (aanpassing van de woordenschat, verwijzing naar de nieuwe bepalingen van het WVV, enzovoort) of dat een grondige herziening van de statuten de moeite waard of zelfs noodzakelijk kan zijn. Om dit te doen, moet u rekening houden met de volgende factoren:

  • de aandeelhoudersstructuur (huidig en gepland),
  • het al dan niet familiaal karakter van het bedrijf,
  • de wijze van organisatie van het management,
  • enz.

 

Er bestaat een tendens om zich te beperken tot het strikt wettelijke minimum, waardoor de notaris een eenvoudige juridische schoonmaakbeurt uitvoert terwijl een meer volledige herziening van de statuten nodig zou zijn geweest.

 

De verplichte actualisering van uw statuten is niet alleen een juridische formaliteit, maar zou dé gelegenheid moeten zijn om samen met uw aandeelhouders grondig na te denken over het bestuur van uw onderneming, de afbakening van de rol van elke stakeholder en de machtsverdeling tussen de verschillende organen, de regels voor toe- en uittreding op aandeelhoudersniveau, het dividendbeleid, de overdracht naar de volgende generatie, de waarderingsregels, de regels voor transparantie en de rapportering van informatie van het bestuursorgaan aan de aandeelhouders, de mechanismen voor conflictoplossing en nog veel meer.

 

Deminor NXT biedt u een uitgebreide ondersteuning bij het actualiseren van uw statuten in lijn met het WVV en/of een volledige herziening van de organisatie van uw bedrijf op alle niveaus.

 

***

 

Aarzel niet om contact op te nemen met Johan Luntumbue voor meer informatie.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.