We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Vermijd conflicten tussen aandeelhouders

deminor NXT > Nieuws > Vermijd conflicten tussen aandeelhouders

Geschreven door

5 zaken waaraan u moet denken  bij het aangaan van een partnership

Wist u dat conflicten tussen aandeelhouders er regelmatig toe leiden dat een bedrijf failliet gaat, ook al is het bedrijf financieel gezond?

 

Na het oprichten van een bedrijf zijn er veel potentiële conflictsituaties waarmee ondernemers te maken krijgen.

 

Het is niet ongewoon dat deze situaties leiden tot een blokkering van de organen van de onderneming, een totale verlamming van haar ontwikkeling en activiteiten, of zelfs tot de ontbinding van de onderneming. De onderneming is vaak het eerste slachtoffer van het conflict tussen haar aandeelhouders.

Wanneer een conflict uitbreekt, is het vaak al te laat om nog stappen te ondernemen. Toch zouden veel problemen vermeden kunnen worden als van begin af aan reeds op bepaalde obstakels geanticipeerd was. 

 

Het is daarom essentieel voor oprichters om aan het begin van hun samenwerkinge een kader te scheppen voor hun onderlinge relatie, zodat deze op lange termijn kan worden voortgezet. 

 

Hier zijn 5 zaken waaraan u moet denken als u de krachten bundelt en een samenwerking aangaat. De punten vormen de basis van een succesvol ondernemersavontuur.

Weet wie uw medeaandeelhouders zijn

Een zeer groot aantal conflicten tussen aandeelhouders komt voort uit het simpele feit dat de ondernemers bij het aangaan van hun samenwerking niet de tijd hebben genomen om na te denken over hun waarden, elkaars verwachtingen en de bestaansreden van hun onderneming, en ook niet over de manier waarop deze moet worden bestuurd. Soms is het de ontwikkeling van het project zelf en het managen van crisissituaties die het gebrek daaraan verklaren. In andere gevallen gaat het om het delen van ideeën, wat niet altijd gemakkelijk is met uw (toekomstige) partner. In de meeste gevallen wordt het gewoon niet als noodzaak aangevoeld.

 

Op een bepaald moment zullen ondernemers echter onvermijdelijk te maken krijgen met problemen bij het beheren van hun bedrijf (het niet halen van doelstellingen, cashflowproblemen, ongelijke werkdruk, verwarring/onduidelijkheid van rollen, enz.). Deze discussies, die eigenlijk besproken hadden moeten worden aan het begin van het proces,  zullen moeten worden gevoerd in een minder gunstig en sereen klimaat, wat de gesprekken onvermijdelijk zal bemoeilijken.

 

Het is daarom essentieel dat u een zorgvuldige analyse uitvoert voordat u betrokken raakt bij een ondernemersproject, om uw kansen op succes te maximaliseren.

Zorg ervoor dat u zich omringt met de juiste mensen

Bij het oprichten van een bedrijf zullen bepaalde mensen buiten de onderneming een belangrijke rol spelen: de accountant, de juridisch adviseur, de adviseur/mentor met specifieke expertise of ervaring die nuttig is voor het bedrijf, enz.

 

Het is van vitaal belang om deze mensen te kiezen vanwege hun expertise en onafhankelijkheid, en niet vanwege hun nauwe band met een bepaalde aandeelhouder (“vriend van” of “nonkel van”). Als deze mensen echt onafhankelijk zijn, kunnen ze ondernemers helpen bij het runnen van hun bedrijf en soms ook bij het managen van crisissituaties. In die zin is een kwaliteitsvolle entourage een middel om conflicten te voorkomen.

 

Indien dit niet het geval is, bestaat het risico dat deze mensen op een bepaald moment buiten hun plicht tot terughoudendheid en onafhankelijkheid treden en partij kiezen. Niet in belang van het bedrijf, wat altijd het geval zou moeten zijn, maar in het voordeel van één van de aandeelhouders/bestuurders, en dit om een aantal slechte redenen:

  • Het zijn leden van dezelfde familie.
  • Uit loyaliteit aan een oude kennis/vriend.
  • Het schept de mogelijkheid om een zakelijke relatie op langere termijn op te bouwen met een van de aandeelhouders.

Zet zaken op papier

In kleine en middelgrote ondernemingen stellen we vaak vast dat, in de interne relaties tussen leden van het management, bestuurders en aandeelhouders, het gebruik van schriftelijke documenten niet noodzakelijk de norm is: gebrek aan notulen van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan, gebrek aan een aandeelhoudersovereenkomst en zelfstandige dienstverleningsovereenkomst voor leden van het management, enzovoort.

 

Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat als alles goed gaat en iedereen het eens is, er geen behoefte is aan een schriftelijke afspraken. Maar het tegenovergestelde zou het geval moeten zijn. Sterker nog, zonder schriftelijke documenten zal het als er een conflict ontstaat veel moeilijker zijn om een standpunt te verdedigen, zelfs als er geen twijfel over bestaat dat het in overeenstemming is met de werkelijkheid.

 

In die zin is het gebruik van schriftelijke documenten een instrument om conflicten te voorkomen, aangezien het mogelijk maakt om beslissingen die in tempore non suspecto zijn genomen te formaliseren en zo achteraf discussies te vermijden die zouden kunnen leiden tot het ontstaan van een meningsverschil.

Benoem onafhankelijke bestuurders

In kleine en middelgrote ondernemingen is het niet ongebruikelijk dat de functies van aandeelhouder, bestuurder en lid van het managementteam overlappen en door een klein aantal mensen worden uitgeoefend. In bepaalde omstandigheden kan deze “entre-soi” tot conflicten leiden: bijvoorbeeld wanneer actieve aandeelhouders het systematisch oneens zijn over de strategie van het bedrijf. Het is niet uitzonderlijk dat een conflict binnen het bestuursorgaan of het management ook moeilijkheden veroorzaakt op het niveau van de aandeelhouders van het bedrijf (en omgekeerd).

 

In dit geval is het nuttig om een externe persoon binnen het bedrijf te hebben die op dit probleem kan reageren: de onafhankelijke bestuurder.

 

De onafhankelijke bestuurder moet beschikken over expertise of ervaring die nuttig is voor de onderneming, zodat hij of zij een externe mening kan geven wanneer belangrijke beslissingen worden genomen. In sommige aandeelhoudersovereenkomsten wordt een speciale rol toegekend aan de onafhankelijke bestuurder. In het geval van een blokkering in de besluitvorming door bijvoorbeeld tegenstellingen tussen bestuurders/aandeelhouders, kan de onafhankelijke bestuurder de rol krijgen om de zaak op te lossen door een beslissing te nemen die hij of zij in het beste belang van de onderneming acht.

 

De benoeming van onafhankelijke bestuurders is dus een instrument om conflicten tussen aandeelhouders te voorkomen, in de mate dat het mogelijk maakt om deze “entre-soi” houding en potentiële blokkades die niet noodzakelijk gebaseerd zijn op objectieve criteria te overwinnen.

Sluit een aandeelhoudersovereenkomst

Tot slot is het essentieel om aan het begin van de zakelijke relatie een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten die niet slechts een standaard model is, maar “op maat” is gemaakt voor de behoeften van de betrokken partijen en het bedrijf.

 

Om effectief te zijn, moet de aandeelhoudersovereenkomst in juridische termen de gedachten en discussies weerspiegelen die aan het begin van het proces met alle aandeelhouders hebben plaatsgevonden, en niet andersom. Het denkproces bij het opstellen van de overeenkomst is op zichzelf al een instrument voor conflictpreventie.

 

Door vanaf het begin duidelijke regels op te stellen, met name over de strategische doelstellingen van het bedrijf, de organisatorische en managementprincipes, de rollen en verantwoordelijkheden van elke partij en de grenzen aan ieders macht en bevoegdheid, zal de aandeelhoudersovereenkomst een essentieel hulpmiddel zijn bij het voorkomen van conflicten die binnen een bedrijf kunnen ontstaan.

Conclusie

We kunnen dus concluderen dat, voordat u besluit om een samenwerking aan te gaan, het essentieel is om rekening te houden met een aantal cruciale factoren die u zullen helpen om het succes en de lange levensduur van uw samenwerking te garanderen en zo te anticiperen op de vele problemen die zich waarschijnlijk zullen voordoen.

Uiteindelijk zijn transparantie, communicatie en wederzijds vertrouwen de belangrijkste elementen van een vruchtbare en duurzame samenwerking, die ervoor zorgt dat aandeelhouders met uiteenlopende belangen naast elkaar kunnen bestaan.

Het is echter essentieel om de tijd te nemen om goed na te denken en zo de basis te leggen voor een succesvol ondernemersavontuur.

Wilt u meer weten over hoe u aandeelhoudersgeschillen kunt voorkomen en hoe deminor NXT u hierbij kan adviseren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Esphan De Greef.

Verwante artikels

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.